CLAUDE MONET VOL.2 1889-1904 XII ALFONSO (DOUZE ALFONSO)

youtu.be

 

モネの世界を音に落とし込んだ牧歌的な音楽。